poniedziałek, 5 marca 2012

Otwarcie ofert na wykonanie projektów dróg rowerowych

Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na zamówienie przez Zarząd Dróg i Transportu projektów dróg rowerowych. Zamówienie to jest bez precedensu w historii rozwoju transportu w naszym mieście, gdyż po raz pierwszy ogłoszono gotowość zaprojektowania dróg rowerowych o łącznej długości ponad 30 km. Przetarg jest podzielony na piętnaście części, na każdą z nich można było składać osobne oferty. Dokonało tego dziewięć parcowni projektowych, w kolejności składania:
  1. ko projekty Katarzyna Chojnacka z Wrocławia,
  2. Polska Inżyniera sp. z o.o. z Warszawy,
  3. Pracownia Usług Projektowych KRYSIAK Grzegorz Krysiak z Łodzi,
  4. Projektowa Pracownia Drogowa PRO-DRO z Łodzi wraz z Graff Invest Jarosław Kluska z Poddębic,
  5. Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Gdańska,
  6. KomProjekt s.c. z Makowa Mazowieckiego,
  7. Biuro Inżynieryjne Usług Projektowych z Krakowa,
  8. VIA Usługi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym z Piotrkowa Trybunalskiego
  9. Progreg Sp. z o.o. z Krakowa (biuro posiadające oddział w Łodzi).
Zainteresowanie poszczególnymi częściami zamówienia i zgłoszenie ofert z najniższymi cenami zostało przedstawione w poniższej tabeli. Następnym etapem jest weryfikacja ofert pod względem formalnym i wybór najkorzystniejszych, co powinno nastąpić w przeciągu dwóch-trzech tygodni.
— część 1 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z sygnalizacją świetlną z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:
a) al. Mickiewicza – ul. Łąkowa – wlot północny i zachodni,
b) ul. Konstantynowska – ul. Krakowska – ul. Krzemieniecka – wlot północny i wlot zachodni,
c) al. Włókniarzy przy ul. Żubardzkiej – przejście wyizolowane,
d) ul. Zgierska przy ul. Stefana – przejście wyizolowane,
e) ul. Zgierska – ul. Julianowska – wlot południowy,
f) ul. Łagiewnicka – ul. Julianowska – wlot południowy,
g) ul. Zachodnia przy Manufakturze – przejście wyizolowane,
h) ul. Julianowska przy ul. Żarnowcowej - przejście wyizolowane,
i) al. Mickiewicza – al. Kościuszki – wlot zachodni i wlot północny,
j) ul. Zgierska przy ul. Dolnej wraz z łącznikiem do ślepej drogi z parkingiem znajdującej się przed rynkiem,
k) ul. Kopcińskiego przy ul. Jaracza – wlot zachodni i wlot północny wraz z łącznikiem w kierunku ul. Matejki,
l) ul. Wujaka przy ul. Puszkina – wlot wschodni,
ł) al. Włókniarzy przy ul. Lutomierskiej i ul. Wielkopolskiej – wlot północny,
m) ul. Sienkiewicza na przedłużeniu al. Schillera – połączenie z parkiem Sienkiewicza;

— część 2 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:
a) ul. Nowomiejska – przeprowadzenie drogi rowerowej przez ul. Nowomiejską na wysokości głównych alejek parkowych parku Staromiejskiego,
b) ul. Warszawska przy ul. Wycieczkowej,
c) al. Włókniarzy przy ul. 11 Listopada wraz z dojazdem od skrzyżowania ulic 11 Listopada i Niezapominajki,
d) 2 przejazdy na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Lodowej (w związku z tym, że droga rowerowa przechodzitam z narożnika północno- zachodniego na południowo- wschodni),
e) przejazd przez ul. Transmisyjną przy ul. Rokicińskiej,
f) ul. Warszawska – ul. Łagiewnicka – wlot wschodni,
g) ul. Pomorska przy ul. Lumumby – wlot wschodni,
h) ul. Lumumby przy ul. Pomorskiej – wlot północny,
i) ul. Zgierska przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
j) ul. Źródłowa na połączeniu parku Helenów z parkiem Ocalałych;

— część 3 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych na odcinki dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:
1) ul. Legionów – ul. Konstantynowska na odc. od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej i ul. Konstantynowskiej (wlot południowy i zachodni) – (ok. 345m),
2) ul. Brzezińska na odc. od ul. Brzezińskiej 3 do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Śnieżnąi połączeniem z istniejącą drogą rowerową po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Brzezińskiej i ul. Śnieżnej – (ok. 155 m),
3) ul. Drewnowska na odc. od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z połączeniem z drogą rowerowąwymienioną w punkcie 7) – (ok. 590 m),
4) ul. Piotrkowska na odc. od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej, wraz z wyjazdem z parku Legionów i przejazdem rowerowym przez ul. Sieradzką – (ok. 220 m),
5) ul. Zgierska na odc. od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza, wraz z przejazdem rowerowym przez ul.Pojezierską przy ul. Zgierskiej i na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i ul. Kniaziewicza (wlot południowy i wschodni) –(ok. 335 m),
6) ul. Srebrzyńska na odc. od ul. Jarzynowej do ul. Solec/ul. Biegunowej, wraz z przejazdami rowerowymi przez ul. Jarzynową i ul. Biegunową – (ok. 400 m),
7) al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Drewnowskiej/ ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (ok. 380 m),
8) ul. Drewnowska między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110 – (ok. 480 m),
9) ul. Rudzka – ul. Przestrzenna na odc. od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej;

— część 4 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aleksandrowskiej od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej,
— część 5 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Rydza-Śmigłego od aleiPiłsudskiego do ulicy Broniewskiego.
— część 6 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Pabianickiej od alei JanaPawła II do ulicy Cieszyńskiej,
— część 7 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Rzgowskiej i Granicznej,od ulicy Broniewskiego do ulicy Chóralnej, od ulicy Świętego Wojciecha do opracowania trasy Górna, od opracowania trasy Górna do ulicy Granicznej 62, z dojazdem do stacji kolejowej Łódź Chojny,
— część 8 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zielonej od alei Włókniarzy do placu Hallera, z dojazdem do ulicy 6 Sierpnia,
— część 9 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Żeromskiego i alei Politechniki od alei Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich,
— część 10 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Północnej, Źródłowej, Kopcińskiego od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Jaracza, z dojazdem do ulicy Uniwersyteckiej,
— część 11 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ulicy Łagiewnickiej do ulicy Wałbrzyskiej (modernizacja istniejącej drogi rowerowej),
— część 12 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ulicy Biegańskiego do alei Sikorskiego wraz z koncepcją budowy ulicy dwujezdniowej,
— część 13 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Mickiewicza od alei Kościuszki do alei Włókniarzy, po północnej stronie,
— część 14 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego (modernizacja istniejącej drogi rowerowej),
— część 15 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Okólnej od granic Miasta zmiastem Zgierz do ulicy Łagiewnickiej wraz rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Okólna–Droga Krajowa nr 71.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz