poniedziałek, 30 lipca 2012

Uwaga, krucjata bezpieczeństwa ruchu drogowego

Fakty:

W ciągu ostatnich pięciu lat (2007-2011) kierujący rowerami spowodowali według oceny policjantów 425 spośród wszystkich 46 747 zdarzeń drogowych (kolizji i wypadków), jakie miały miejsce w tym czasie na terenie Łodzi. Czyli 0,91 procenta (9,1 promili). Powtarzam: według oceny przybyłych na miejsca zdarzeń policjantów rowerzyści zawinili w przypadku 0,91 procenta ogółu zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce w latach 2007-2011 na terenie naszego miasta.

Rowerzyści zawinili w przypadku 31% zdarzeń drogowych z ich udziałem, do jakich doszło w latach 2009-2011. Kierowcy samochodów byli winnymi 1,6 raza większej liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów niż rowerzyści.

Nie usprawiedliwiam popełniających wykroczenia, potępiam niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowania kierujących rowerami. Jednak jako osoba odpowiedzialna za rozwój transportu rowerowego w Łodzi, a jednocześnie jako obywatel, oczekuję od policji postępowania metodycznego, prowadzonego w sposób proporcjonalny do skali zagrożenia. To z czym możemy mieć do czynienia przypomina nagonkę skierowaną przeciw wyodrębnionej grupie, poszukiwanie łatwej zdobyczy i hołdowanie stereotypom ("Czynione obecnie obserwacje zachowań kierujących rowerami wskazują, że właśnie ta grupa w dużej mierze wykorzystuje przywilej nie posiadania [pisownia oryginalna] żadnych uprawnień do kierowania nie zna zasad i norm ich obowiązujących").

A to co uprawiają osoby pisujące dla dzienników (zwłaszcza jednego tytułu), poza napuszczaniem grup użytkowników dróg (tytuł "Rowerzyści łamią przepisy częściej niż kierowcy" na podstawie 18 przypadków?), można jeszcze nazwać zwykłą głupotą: utwierdzaniem w dobrym samopoczuciu tych, którzy mogą stanowić największe zagrożenie na drogach; przytępianiem  samokrytycyzmu u tych, którzy najczęściej zabijają i ranią. Przy niedostatku kampanii społecznych mówiących wprost o tragicznych konsekwencjach nieodpowiedzialności u kierujących samochodami.

I jeszcze:
Liczba nałożonych mandatów nie równa się częstości popełniania wykroczeń przez daną grupę użytkowników dróg. Jest pochodną działań prowadzonych przez policję.
Przytaczane liczby nałożonych mandatów na pewno nie odpowiadają skali zagrożenia, jaką niosą za sobą nieprawidłowe zachowania poszczególnych grup użytkowników dróg.

Strzeżcie się antyrowerowej krucjaty bezpieczeństwa ruchu drogowego!

środa, 25 lipca 2012

Dziewięć ofert na wybudowanie drogi rowerowej na Widzew

Do dzisiaj można było składać oferty na budowę drogi rowerowej w al. Piłsudskiego i ul. Rokicińskiej od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów oraz do dworca kolejowego Łódź Widzew, długości 5,25 km. Wpłynęło dziewięć ofert. Zarząd Dróg i Transportu przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 8 904 906,57 złotych, zaś oferenci zaproponowali kwoty od 4 417 999,95 (niecałe 50% kwoty przeznaczonej przez zamawiającego, oferta konsorcjum Plesbudu i CHM OBRAS E INFRASTRUCTURAS S.A.) do 7 410 750 złotych (83% założonej kwoty). Deklarowane terminy wybudowania drogi w przypadku 7 ofert wynoszą 70 dni, w przypadku dwu - 90 dni.

Zgodnie z procedurą, rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy należy się spodziewać w ciągu miesiąca, po uzyskaniu wyjaśnień od oferentów.

środa, 18 lipca 2012

Informacja o zamknięciu końcowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż alei Jana Pawła II

W poniedziałek 16 lipca wszyscy zostaliśmy zaskoczeni zajęciem ciągu pieszo-rowerowego na alei Jana Pawła II przy ulicy Przyszkole przez wykonawcę trasy Górnej. Niestety, ale wygląda na to, że ponownie będziemy mogli korzystać z tego odcinka drogi dla rowerów dopiero po zakończeniu prac przy budowie trasy. Poniżej przedstawiam fotografie nadesłane przez pana Marcina Gontarczyka oraz mapę własnego autorstwa z zalecanym objazdem zamkniętego odcinka drogi dla rowerów. Jednocześnie w imieniu zarządcy dróg i transportu przepraszam za utrudnienia.

Stan w poniedziałek 16 lipca:

Stan we wtorek 17 lipca: