środa, 21 marca 2012

Wykroczenia popełniane przez rowerzystów

Wraz z nadejściem wiosny i pojawieniem się większej liczby rowerzystów na ulicach miasta (dotychczas zaobserwowaliśmy dwie fale wzrostu ruchu - 1 i 15 marca), temat zostaje dostrzeżony przez dziennikarzy. Również tych tytułów, które specjalizują się w kontrowersjach. Po materiale, w którym redaktor "Expressu Ilustrowanego" zastanawiał się, czy czarny kolor stojaków ma związek z lokalizacją w sąsiedztwie miejsca kultu religijnego (faktycznie wynika z umiejscowienia w zabytkowym otoczeniu), ten sam dziennikarz zwraca z kolei uwagę na wykroczenia popełniane przez rowerzystów. W związku z przytoczonymi informacjami i załączonymi fotografiami, proszę o nieszafowanie zdrowiem własnym i pieszych oraz niedostarczanie funkcjonariuszom pretekstu do łatwego wystawiania mandatów.
 1. Jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych jest zabroniona w myśl Art. 26 ust. 3 pkt 3) Prawa o ruchu drogowym i zagrożona mandatem w wysokości 100 PLN.
 2. Jazda bez świateł z przodu i tyłu oraz odblasku z tyłu jest sprzeczna z par. 53 ust. 1 i 2 Rozporządzenia ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i zagrożona mandatem w wysokości 100 PLN.
 3. Przejeżdżanie na czerwonym świetle jest niedozwolone w związku z Art. 5 ust. 1 PoRD i zagrożone mandatem w wysokości od 300 do 500 PLN.
 4. Jazda wzdłuż po chodniku poza trzema wyjątkami opisanymi w Art. 33 ust. 5 PoRD jest zabroniona w myśl Art. 26 ust. 3 pkt 3) PoRD i zagrożona mandatem w wysokości 50 PLN.
 5. Niekorzystanie z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów jeśli są wyznaczone dla kierunku w którym się poruszamy lub zamierzamy skręcić jest niedozwolone w myśl art. 33 ust. 1 PoRD i zagrożone mandatem w wysokości 100 PLN.

wtorek, 13 marca 2012

Przedwiosenne porządki c.d.

W najbliższych dniach powinny zostać wprowadzone kolejne zmiany, które albo wyjaśnią sytuację w danym miejscu, albo wpłyną na poprawę (przynajmniej według zamierzeń) bezpieczeństwa jazdy na rowerze.

Po skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego i Braterskiej, na kolejnym skrzyżowaniu w ciągu drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 1 (al. Włókniarzy - al. Jana Pawła II) na którym nie ma sygnalizacji świetlnej zostanie zdjęty znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów". Tym razem chodzi o skrzyżowanie z ulicą 11 Listopada.
Znak był umieszczony w takim miejscu, że nie wiadomo w jaki sposób osoba poruszająca się na rowerze właściwie miałaby się do niego zastosować. Nie można było się ewakuować z jezdni ani na chodnik, którego po prawej stronie ulicy 11 Listopada w tym miejscu nie ma, ani na przejście dla pieszych w poprzek tej ulicy, z tych samych powodów. Ani nawet nie można było skręcić w lewo w kierunku najbliższego chodnika bo na środku jezdni jest wymalowana linia podwójna ciągła.
Niestety, ale sytuacja na pozostałych skrzyżowaniach alei Włókniarzy i Jana Pawła II posiadających sygnalizację świetlną, których nie można przejeżdżać na rowerze po jezdni, jest bardziej skomplikowana. Zamierzam w najbliższym czasie wyjaśnić na tym blogu dlaczego.
Można za to próbować poprawić widoczność na skrzyżowaniach, na których była ona dotychczas poważnie ograniczona. W rejonie pięciu skrzyżowań jedni z drogą rowerową pojawią się lustra drogowe.
Skrzyżowanie alei Włókniarzy z ulicą Struga. Droga dla rowerów wyprowadza na przejazd przez ulicę Struga zza ekranów akustycznych

Przecięcie drogi dla rowerów ze zjazdem przy alei Włókniarzy 152. Podobna sytuacja do poprzedniej

Skrzyżowanie ulicy Łagiewnickiej z ulicą Kasztelańską. Rowerzyści jadący z północy wyjeżdżają na przejazd zza ogrodzenia. W latach 2007-2011 na tym skrzyżowaniu miało miejsce sześć wypadków z udziałem osób poruszających się na rowerach. W tym, w trzech wypadkach rowerzyści byli ciężko ranieni. Za każdym razem sprawcą był kierowca samochodu, a przyczyną - nieustąpienie pierwszeństwa (foto: Kubaiverson)

Skrzyżowanie ulicy Wycieczkowej z ulicą Cynową. Chcący włączyć się do ruchu na ulicy Wycieczkowej muszą pokonać stromy podjazd. W trakcie tego zdarza się, że na dużej prędkości przecinają przed jezdnią ulicy Wyciczkowej drogę dla rowerów, nie zwracając należytej uwagi na rowerzystów nadjeżdżających z prawej strony

Skrzyżowanie ulicy Zgierskiej i ulicy Adwokackiej. Oprócz ustawienia lustra, zostaną przestawione znaki stojące w rejonie przejazdu dla rowerzystów, tak by zwrócić uwagę na pierwszeństwo rowerzystów

sobota, 10 marca 2012

Informacja o nieobecności w Łodzi

Informuję, że w dniach 11-16 marca przebywam na wyjeździe studyjnym we Francji, na zaproszenie Oliviera Schneidera z Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów. Wraz z przedstawicielami Gdańska, Szczecina, Wrocławia, organizacji "Miasta dla Rowerów" i dziennikarzami z "Agory" będziemy poznawać elementy polityki rowerowej takich miast jak Nantes, Tours, Bordeaux i Paryż. W miarę technicznych możliwości będę odbierał korespondencję z adresu rowery@uml.lodz.pl i relacjonował codziennie przebieg wizyty. Osobisty kontakt w Łodzi będzie ze mną możliwy dopiero w poniedziałek 19 marca.

wtorek, 6 marca 2012

Stan bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerze w 2011 r.

Są już dostępne kompletne dane dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów 2012 r. Sumy dla poszczególnych kategorii poszkodowanych za cały rok potwierdzają wzrost, który był zauważalny już na podstawie danych półrocznych.
Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach z udziałem rowerzystów. Ofiara śmiertelna w 2011 r. to piesza, potrącona przez samochód, który potrącił również rowerzystę. Od września 2008 r. na łódzkich ulicach nie zginął rowerzysta

By móc zbliżyć się do poprawnej diagnozy przyczyn wzrostu, należy porównać zmiany liczby zdarzeń w ciągu roku.
Wykres 2. Zmienność liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w ciągu roku

Jak widać, na wyniku rocznym zaważyły znacznie wyższe liczby zdarzeń w maju-czerwcu i wrześniu-listopadzie. Natomiast liczby za lipiec i sierpień 2011 r. są podobne do sytuacji w tych miesiącach w latach poprzednich. Przeczyłoby to łatwemu przypisywaniu wzrostu liczby zdarzeń nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Gdyby rzeczywiście nadanie nowych praw rowerzystom przyczyniało się do większej liczby kolizji i wypadków, wzrost uwidaczniałby się przez cały okres po 21 maja, kiedy nowelizacja weszła w życie. Bardziej prawdopodobny wydaje się ogólny wzrost liczby osób używających roweru na co dzień, co tłumaczyłoby też mniejszą liczbę zdarzeń w okresie urlopowym. Tym bardziej że warunki pogodowe w 2011 r. były bardziej korzystne niż w 2010 r.
Średnie najwyższe dobowe temperatury powietrza w maju za okres ostatnich 18 lat to 17 stopni Celsjusza, w 2010 r. było to 16 stopni, a w 2011 r. aż 19 stopni; średnia liczba dni z opadem w maju w ostatnich 18 latach to 14, w 2010 r. aż 27, a w 2011 r. 16 dni.
Podobnie korzystnie wyglądają dane za wrzesień 2011 r. Średnia najwyższych dobowych temperatur powietrza wyniosła wówczas aż 21 stopni, przy 16 we wrześniu 2010 r. i średnio 17 we wrześniu w ciągu ostatnich 18 lat; dni z opadem było w całym miesiącu zaledwie 9, przy 16 we wrześniu 2010 r. i średniej 13 dla września z ostatnich 18 lat.
Wpływ pogody na wielkość ruchu rowerowego może też tłumaczyć stosunkowo dużą liczbę zdarzeń w lipcu i sierpniu 2010 r. Średnia temperatura powietrza w lipcu 2010 r. była wyższa o 4 stopnie od średniej za lipiec z przeciągu ostatnich 18 lat, a średnia w lipcu 2011 r. tylko o 1 stopnień. Za to warunki pogodowe w sierpniu 2010 i 2011 r. były bardzo podobne: średnia dobowa temperatura po 19 stopni (17 stopni w ciągu ostatnich 18 lat), średnia najwyższych dobowych temperatur po 24 stopnie (21 stopni w ciągu ostatnich 18 lat). Tylko liczba dni z opadem się znacząco różniła: 21 w 2010 r. i 15 w 2011 r. Efekt: liczba zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w sierpniu 2010 i 2011 r. była identyczna.

Zaczyna się

Mimo niskich temperatur słoneczna pogoda jest wystarczającą zachętą dla spragnionych wiosny i ruchu. Wyraźnie to widać w wynikach uzyskiwanych za pomocą licznika ustawionego na alei Mickiewicza między Piotrkowską a Kościuszki. Od początku marca, z wyjątkiem niedzieli (brak dojazdów do celów codziennych podróży) notowane są sumy 500 i więcej rowerów dziennie. Natomiast w dniu wczorajszym zabrakło ośmiu rowerów do 600. Oznacza to więcej niż 150-procentowy wzrost w stosunku do średniej dobowej z lutego! W szczycie popołudniowym (między 16 a 17) licznik zarejestrował 63 wczoraj pojazdy. W szczycie porannym (7-9) wczoraj 68, a dzisiaj 85 rowerów.

poniedziałek, 5 marca 2012

Otwarcie ofert na wykonanie projektów dróg rowerowych

Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na zamówienie przez Zarząd Dróg i Transportu projektów dróg rowerowych. Zamówienie to jest bez precedensu w historii rozwoju transportu w naszym mieście, gdyż po raz pierwszy ogłoszono gotowość zaprojektowania dróg rowerowych o łącznej długości ponad 30 km. Przetarg jest podzielony na piętnaście części, na każdą z nich można było składać osobne oferty. Dokonało tego dziewięć parcowni projektowych, w kolejności składania:
 1. ko projekty Katarzyna Chojnacka z Wrocławia,
 2. Polska Inżyniera sp. z o.o. z Warszawy,
 3. Pracownia Usług Projektowych KRYSIAK Grzegorz Krysiak z Łodzi,
 4. Projektowa Pracownia Drogowa PRO-DRO z Łodzi wraz z Graff Invest Jarosław Kluska z Poddębic,
 5. Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Gdańska,
 6. KomProjekt s.c. z Makowa Mazowieckiego,
 7. Biuro Inżynieryjne Usług Projektowych z Krakowa,
 8. VIA Usługi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym z Piotrkowa Trybunalskiego
 9. Progreg Sp. z o.o. z Krakowa (biuro posiadające oddział w Łodzi).
Zainteresowanie poszczególnymi częściami zamówienia i zgłoszenie ofert z najniższymi cenami zostało przedstawione w poniższej tabeli. Następnym etapem jest weryfikacja ofert pod względem formalnym i wybór najkorzystniejszych, co powinno nastąpić w przeciągu dwóch-trzech tygodni.
— część 1 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z sygnalizacją świetlną z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:
a) al. Mickiewicza – ul. Łąkowa – wlot północny i zachodni,
b) ul. Konstantynowska – ul. Krakowska – ul. Krzemieniecka – wlot północny i wlot zachodni,
c) al. Włókniarzy przy ul. Żubardzkiej – przejście wyizolowane,
d) ul. Zgierska przy ul. Stefana – przejście wyizolowane,
e) ul. Zgierska – ul. Julianowska – wlot południowy,
f) ul. Łagiewnicka – ul. Julianowska – wlot południowy,
g) ul. Zachodnia przy Manufakturze – przejście wyizolowane,
h) ul. Julianowska przy ul. Żarnowcowej - przejście wyizolowane,
i) al. Mickiewicza – al. Kościuszki – wlot zachodni i wlot północny,
j) ul. Zgierska przy ul. Dolnej wraz z łącznikiem do ślepej drogi z parkingiem znajdującej się przed rynkiem,
k) ul. Kopcińskiego przy ul. Jaracza – wlot zachodni i wlot północny wraz z łącznikiem w kierunku ul. Matejki,
l) ul. Wujaka przy ul. Puszkina – wlot wschodni,
ł) al. Włókniarzy przy ul. Lutomierskiej i ul. Wielkopolskiej – wlot północny,
m) ul. Sienkiewicza na przedłużeniu al. Schillera – połączenie z parkiem Sienkiewicza;

— część 2 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:
a) ul. Nowomiejska – przeprowadzenie drogi rowerowej przez ul. Nowomiejską na wysokości głównych alejek parkowych parku Staromiejskiego,
b) ul. Warszawska przy ul. Wycieczkowej,
c) al. Włókniarzy przy ul. 11 Listopada wraz z dojazdem od skrzyżowania ulic 11 Listopada i Niezapominajki,
d) 2 przejazdy na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Lodowej (w związku z tym, że droga rowerowa przechodzitam z narożnika północno- zachodniego na południowo- wschodni),
e) przejazd przez ul. Transmisyjną przy ul. Rokicińskiej,
f) ul. Warszawska – ul. Łagiewnicka – wlot wschodni,
g) ul. Pomorska przy ul. Lumumby – wlot wschodni,
h) ul. Lumumby przy ul. Pomorskiej – wlot północny,
i) ul. Zgierska przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
j) ul. Źródłowa na połączeniu parku Helenów z parkiem Ocalałych;

— część 3 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowych na odcinki dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:
1) ul. Legionów – ul. Konstantynowska na odc. od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej i ul. Konstantynowskiej (wlot południowy i zachodni) – (ok. 345m),
2) ul. Brzezińska na odc. od ul. Brzezińskiej 3 do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Śnieżnąi połączeniem z istniejącą drogą rowerową po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Brzezińskiej i ul. Śnieżnej – (ok. 155 m),
3) ul. Drewnowska na odc. od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z połączeniem z drogą rowerowąwymienioną w punkcie 7) – (ok. 590 m),
4) ul. Piotrkowska na odc. od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej, wraz z wyjazdem z parku Legionów i przejazdem rowerowym przez ul. Sieradzką – (ok. 220 m),
5) ul. Zgierska na odc. od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza, wraz z przejazdem rowerowym przez ul.Pojezierską przy ul. Zgierskiej i na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i ul. Kniaziewicza (wlot południowy i wschodni) –(ok. 335 m),
6) ul. Srebrzyńska na odc. od ul. Jarzynowej do ul. Solec/ul. Biegunowej, wraz z przejazdami rowerowymi przez ul. Jarzynową i ul. Biegunową – (ok. 400 m),
7) al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Drewnowskiej/ ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (ok. 380 m),
8) ul. Drewnowska między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110 – (ok. 480 m),
9) ul. Rudzka – ul. Przestrzenna na odc. od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej;

— część 4 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aleksandrowskiej od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej,
— część 5 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Rydza-Śmigłego od aleiPiłsudskiego do ulicy Broniewskiego.
— część 6 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Pabianickiej od alei JanaPawła II do ulicy Cieszyńskiej,
— część 7 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Rzgowskiej i Granicznej,od ulicy Broniewskiego do ulicy Chóralnej, od ulicy Świętego Wojciecha do opracowania trasy Górna, od opracowania trasy Górna do ulicy Granicznej 62, z dojazdem do stacji kolejowej Łódź Chojny,
— część 8 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zielonej od alei Włókniarzy do placu Hallera, z dojazdem do ulicy 6 Sierpnia,
— część 9 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Żeromskiego i alei Politechniki od alei Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich,
— część 10 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Północnej, Źródłowej, Kopcińskiego od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Jaracza, z dojazdem do ulicy Uniwersyteckiej,
— część 11 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ulicy Łagiewnickiej do ulicy Wałbrzyskiej (modernizacja istniejącej drogi rowerowej),
— część 12 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ulicy Biegańskiego do alei Sikorskiego wraz z koncepcją budowy ulicy dwujezdniowej,
— część 13 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Mickiewicza od alei Kościuszki do alei Włókniarzy, po północnej stronie,
— część 14 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego (modernizacja istniejącej drogi rowerowej),
— część 15 zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Okólnej od granic Miasta zmiastem Zgierz do ulicy Łagiewnickiej wraz rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Okólna–Droga Krajowa nr 71.

piątek, 2 marca 2012

Ruch rowerowy przy liczniku na al. Mickiewicza w lutym

EDIT 06.03: Odnośnik do tabeli z wynikami.

Przedstawiam kolejne zestawienie danych miesięcznych zbieranych przez licznik zamontowany przy drodze rowerowej na al. Mickiewicza, przy ul. Piotrkowskiej. Dane te odnoszą się do średniej liczby rowerów zliczonych w ciągu doby i przebiegu ruchu w ciągu doby. Wartości średnie i wykresy powstały po wyczyszczeniu danych z wartości godzinnych niewiarygodnych, spowodowanych przez sztuczne nabijanie wyniku i anomalii spowodowanych dojazdami i powrotami z Łódzkiej Masy Krytycznej.

Ruch rowerowy przy liczniku w lutym
Po wyeliminowaniu dziesięciu dni, w które zdarzały się przypadki fałszowania wyniku, otrzymujemy wykres jak powyżej. Widać na nim mniejszy ruch w weekendy (soboty 4 i 18 lutego), jak również anomalie negatywne (poniedziałek 12, piątek 17 po opadach śniegu 15 lutego) i pozytywne (piątek 24 lutego, kiedy odbywała się masa krytyczna, następująca po nim sobota oraz kolejny poniedziałek 27 lutego). Trudno na podstawie uzyskanych danych wyciągać wnioski o początku przedwiosennego wzrostu ruchu, choć nie wykluczone że mamy z nim do czynienia po 22 lutego.

Średnia dobowa dla obu kierunków: 198 rowerów (75% wyniku dla stycznia: 263)

- dla jadących w kierunku wschodnim: 106 rowerów (73% wyniku dla stycznia: 146)
- dla jadących w kierunku zachodnim: 92 rowery (79% wyniku dla stycznia: 117)

Jak widać, potwierdza się ogólna prawidłowość, że więcej rowerzystów przejeżdża przez ten punkt w ciągu doby w kierunku do Piotrkowskiej, niż w kierunku do Retkini. Nie ma prostej symetrii jeżeli chodzi o ruch na tym odcinku drogi rowerowej.

Średnia dla dwóch godzin porannych (7.00-9.00) w lutym: 25 rowerów
-w lipcu, październiku (na podstawie pomiarów przeprowadzonych w trzy dni): 235 rowerów
Średnia dla dwóch godzin popołudniowych (15.00-17.00) w lutym: 35 rowerów
Ruch w ciągu tych samych godzin 8 lipca: 189 rowerów
-12 lipca: 416 rowerów
-4 października: 324 rowery

Przy założeniu, że przebieg ruchu w ciągu doby jest podobny, a wartości dla poszczególnych godzin - proporcjonalne, można ocenić iż poranny ruch rowerowy w lutym stanowi 11% ruchu w "sezonie", natomiast ruch popołudniowy to od 8 do 18% ruchu z lipca-października (zimą pozostaje minimum 8% ruchu).
Przy analizie przebiegu dobowego potwierdza się występowanie dwóch szczytów: porannego między godziną 7 a 9 i południowo-popołuniowego między 14 a 18, z kulminacją między 16 a 17. Zauważalna jest różnica zarówno w wysokości obu szczytów, jak i ich rozciągłości. Po 14 trwa przez cztery godziny. Można się domyślać, że wynika to z nałożenia się powrotów z pracy na w ogóle większą aktywność związaną z podróżami "na miasto" (spotkania, załatwianie sprawunków itp.).

W przebiegu dobowym zaznaczają się dwa momenty, kiedy kierunek "słabszy", z centrum na Retkinię przeważa: po godzinie 8, i 21 (do północy). Tylko przewagę wieczorną można próbować wytłumaczyć powrotami z miasta, poranny przypadek trudniej wyjaśnić.

czwartek, 1 marca 2012

Drobne wyjaśnienia

W najbliższych dniach zostanie usunięty (jeżeli jeszcze tego nie uczyniono) znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" umieszczony na północnej jezdni ulicy Brzezińskiej za skrzyżowaniem z ulicą Kerna (dojazd do Centrum Handlowego M1).
Tym samym osobom poruszającym się na rowerze pozostawiony będzie wybór, czy wolą poruszać się jezdnią czy odcinkiem substandardowego ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy Brzezińskiej.
Podobnie rzecz się ma z takim samym znakiem na ul. Braterskiej przed skrzyżowaniem z ul. Wieniawskiego, zgłoszonym na forum Łódzkiej Masy Krytycznej przez użytkownika barklu.
Foto: barklu
Również i ten znak zostanie usunięty.
Z kolei na ulicy Wojska Polskiego we właściwy sposób zostanie oznaczone zakończenie jednokierunkowego odcinka drogi rowerowej między ul. Spiską a ul. Produkcyjną, z którego nie ma możliwości zjazdu na ul. Spiską (zainteresowałem się sprawą po tym jak Użytkownicy zgłaszali brak oznaczenia w tym miejscu końca drogi dla rowerów).
Początek jednokierunkowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Brzezińskiej przy ul. Spiskiej

Za ulicą Produkcyjną zostanie na nim ustawiony znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów" lub B-2 "zakaz wjazdu", poprzedzony analogicznym znakiem z tabliczką T-21 o treści "70 m" za przejazdem przez ulicę Wojska Polskiego przy ulicy Łomnickiej.
Droga rowerowa po północnej stronie ul. Wojska Polskiego. W tym miejscu stanie znak "zakaz wjazdu (rowerów)" z tabliczką "70m", a za ul. Produkcyjną (w głębi) sam zakaz wjazdu

Przejazd ten umożliwia przedostanie się na południową stronę ulicy, po której znaduje się droga rowerowa pozwalająca na jazdę w kierunku wschodnim.