sobota, 10 marca 2012

Informacja o nieobecności w Łodzi

Informuję, że w dniach 11-16 marca przebywam na wyjeździe studyjnym we Francji, na zaproszenie Oliviera Schneidera z Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów. Wraz z przedstawicielami Gdańska, Szczecina, Wrocławia, organizacji "Miasta dla Rowerów" i dziennikarzami z "Agory" będziemy poznawać elementy polityki rowerowej takich miast jak Nantes, Tours, Bordeaux i Paryż. W miarę technicznych możliwości będę odbierał korespondencję z adresu rowery@uml.lodz.pl i relacjonował codziennie przebieg wizyty. Osobisty kontakt w Łodzi będzie ze mną możliwy dopiero w poniedziałek 19 marca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz