piątek, 21 września 2012

Konkurs wiedzy o infrastrukturze rowerowej

W związku z jutrzejszym Dniem bez Samochodu proponuję udział w konkursie sprawdzającym wiedzę na temat łódzkiej infrastruktury rowerowej. Nagrody - akcesoria rowerowe wygrywają te osoby, które jako pierwsze prześlą poprawną odpowiedź na dane pytanie na adres w.kopec@zdit.uml.lodz.pl, a następnie zjawią się jutro o godzinie 13 na początkowym odcinku ulicy 6 Sierpnia (między Piotrkowską a aleją Kościuszki), gdzie nastąpi wręczenie nagród. Jedna osoba może odebrać nagrodę tylko za jedną odpowiedź, a nagrody trzeba odebrać osobiście. Wystarczy przesłać poprawną odpowiedź na podany wyżej adres, podając w temacie wiadomości którego pytania (lub pytań*) dotyczy odpowiedź (odpowiedzi*) oraz w treści wiadomości odpowiedź i swoje imię i nazwisko. Pytania można nadsyłać do jutra, do godziny 12.

*Żeby zwiększyć swoje szanse można odpowiadać na wiele pytań, niezależnie od tego, że nagrodę dostaniemy tylko za jedną odpowiedź.

Pytania:

 1. Jaka jest minimalna dopuszczona prawem szerokość wydzielonej drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej)?
 2. Jaka jest minimalna dopuszczona prawem szerokość pasa ruchu dla rowerów?
 3. Na której ulicy w Łodzi znajduje się wyznaczony pas ruchu dla rowerów?
 4. Na której ulicy w Łodzi znajduje się wyznaczony kontrapas dla rowerów?
 5. Jaka jest łączna długość dróg rowerowych w Łodzi (można się pomylić o 11 km)?
 6. Jaki procent mieszkańców łodzian wskazał w 2008 r. rower jako swój podstawowy środek transportu (można pomylić się o 1,5 punktu procentowego)?
 7. Jaka nawierzchnia jest zalecana na drogach rowerowych jako podstawowa w obowiązujących od 2009 r. "Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi"?
 8. Na którym łódzkim skrzyżowaniu notowano podczas ubiegłorocznych pomiarów największy ruch rowerzystów?
 9. Jaka nowość pojawiła się na łódzkich drogach dla rowerów w 2011 roku (podaj przynajmniej jeden nowy element infrastruktury lub inne urządzenie związane z rowerami)?
 10. W którym roku ma zostać osiągnięty zgodnie z jednym z celów Karty Brukselskiej przyjętej przez Łódź piętnastoprocentowy udział komunikacji rowerowej w ruchu miejskim?
 11. Wzdłuż jakiej ulicy powstała na początku lat 50. XX wieku najstarsza łódzka droga dla rowerów?
 12. Podaj jaką liczbę u-kształtnych stojaków rowerowych postawił Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi od 2010 r. (można pomylić się o 150)?
 13. Najdłuższa w Łodzi wybudowana za jednym razem droga rowerowa została otwarta w czerwcu 2008 roku. Wzdłuż jakiej ulicy lub ulic biegnie ta droga?
 14. Na których dwu łódzkich ulicach notowany jest największy ruch rowerowy?
 15. Wzdłuż jakiej ulicy biegnie najnowsza łódzka droga rowerowa, otwarta w czerwcu tego roku?

sobota, 1 września 2012

Przetarg na budowę drogi rowerowej na Teofilów

Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na budowę drogi rowerowej w ulicy Limanowskiego - ulicy Aleksandrowskiej na odcinku od alei Włókniarzy do ulicy Wareckiej (faktycznie zaprojektowana droga rowerowa biegnie w ulicy Wielkopolskiej, ulicy Limanowskiego - ulicy Aleksandrowskiej). Pierwszy i zapewne nie ostateczny termin składania oraz otwarcia ofert to 17 września. Tym samym droga rowerowa na Teofilów wkroczyła w etap realizacyjny oznaczony na tym rysunku jako 3.2. Natomiast droga rowerowa na Widzew znalazła się na etapie 3.5: zapadło rozstrzygnięcie, została wybrana oferta firmy SKANSKA SA opiewająca na sumę 5 165 999,75 złotych, ale został złożony protest na odrzucenie jednej (najniższej) oferty do Krajowej Izby Odwoławczej.