wtorek, 30 sierpnia 2011

Zamówienie na sterowniki i detektory do sygnalizacji na drogach rowerowych

W związku z informacją podaną na "Rowerowej Łodzi", która mnoży niejasności i stawia działania ZDiT wyłącznie w złym świetle, czuję się w obowiązku sprostować:
 • przetarg został ogłoszony za moją wiedzą i akceptacją, aczkolwiek nie wszystkie szczegóły zamówienia zostały ze mną uzgodnione, o czym w ostatnim punkcie;
 • przetarg został ogłoszony w sytuacji, gdy niewykorzystanie środków w roku budżetowym groziłoby ich przepadkiem lub przesunięciem na inne zadanie budżetowe, nie związane ze ścieżkami rowerowymi; nie jest to komfortowa sytuacja, gdyż wymaga ważenia między tym, co jest potrzebne (a bardziej potrzebne są wyniesione przejazdy dla rowerzystów przez niektóre jezdnie, modernizacja zamkniętej ścieżki wzdłuż ul. Warszawskiej, obniżanie krawężników - o wszystko to będę jeszcze zabiegał...), a tym co jest możliwe do realizacji w krótkim terminie wyznaczonym przez koniec roku budżetowego;
 • oprócz tego przetargu lada dzień powinny być ogłoszone kolejne, na stojaki rowerowe, separatory i podpórki za łączną kwotę ok. 600 tys. PLN oraz na projekty dróg i przejazdów rowerowych za ok. 400 tys.; nie ma możliwości ogłoszenia teraz przetargów na projekty za większą sumę w związku z tym, że niemożliwym byłoby ich rozstrzygnięcie i realizacja jeszcze w tym roku budżetowym (projekty które obecnie powstają, za niewiele ponad 312,5 tys. PLN, są przygotowywane już ósmy miesiąc);
 • bardzo trudno jest przesuwać środki z zadań inwestycyjnych, jakim jest "Budowa układu ścieżek rowerowych na terenie miasta Łodzi" na zadania utrzymaniowe, do jakich zalicza się np. remont istniejących dróg rowerowych; wymaga to zgody księgowych, skarbnika (któremu psuje to wskaźniki rentowności miasta) i na końcu - rady miejskiej;
 • nie wiem, skąd przekonanie, że "...kamery i kolejne detektory..." będą spowalniać ruch, skoro mają one zastąpić konieczność dotykania istniejących detektorów zamontowanych na słupkach z sygnalizatorami; umiejętnie ustawiony wideodetektor może usprawnić ruch, poprzez wykrywanie rowerzysty z wyprzedzeniem;
 • zarzut o "trwonieniu publicznych pieniądzy na niekorzystne dla rowerzystów rozwiązania" jest poważny, nie wiem na podstawie jakich doświadczeń z wideodetekcją go sformułowano i czy przesunięcie kwoty 1.300.000 PLN z budowy układu ścieżek rowerowych na inne zadanie byłoby z jakąkolwiek korzyścią dla rowerzystów;
 • powstające obecnie projekty zamówiono za kwotę ponad 312,5 tys. PLN, a nie ok. 250 tys. PLN, o czym swego czasu na tym samym serwisie "Rowerowa Łódź" informowano;
 • automatyczna detekcja pojazdów (w tym rowerów) jest wymagana przepisami prawa, stąd swego czasu wojna o przyciski przy przejazdach, które urzędnicy nazwali "automatycznymi detektorami zbliżeniowymi"; pytanie tylko o technologię detekcji - wybierając między pętlami indukcyjnymi a wideodetektorami zdecydowałem się na to drugie, owszem bardziej kosztowne, ale też skuteczniejsze rozwiązanie;
 • w związku z funkcjonowaniem skomplikowanych programów sygnalizacji obsługujących złożone skrzyżowania, nie wszędzie jest możliwość "włączania rowerzystom automatycznie zielonego w tym samym momencie kiedy zielone zapala się samochodom na równoległym pasie", a w przypadku realizacji takich programów uzależniałoby to włączanie sygnału dla rowerzystów od obecności (lub niewłączanie w przypadku nieobecności) samochodów na równoległej jezdni, znów wbrew przepisom prawa;
 • jedna podstawowa wątpliwość dotyczy liczby sterowników czyli drogich komputerów sterujących sygnalizacją; otóż wyraziłem akceptację dla sterowników w 10 lokalizacjach, podanych w notce na "RŁ", nic nie wiem natomiast jakie miałyby być pozostałe 30 lokalizacji i tutaj pojawia się pewne podejrzenie że pod pozorem inwestycji rowerowej funduje się nowe sterowniki na 30 skrzyżowań, gdzie z punktu widzenia rowerzystów nie są potrzebne, co też zamierzam jak najszybciej wyjaśnić...

sobota, 27 sierpnia 2011

Stan nawierzchni dróg rowerowych

W kwestiach związanych z ubytkami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa ruchu wynikającymi ze stanu nawierzchni możecie zgłaszać się bezpośrednio do Wydziału Utrzymania Dróg ZDiT:
 • inspektorzy odpowiedzialni za Widzew i Śródmieście przyjmują zgłoszenia pod nr. tel. (42) 638-49-75,
 • inspektorzy odpowiedzialni za Górną i Polesie pod nr. (42) 638-49-39,
 • inspektor odpowiedzialny za Bałuty pod nr. (42) 638-49-36.
W przypadku problemów, opieszałości itp. proszę o kontakt ze mną: rowery@uml.lodz.pl lub pod nr. (42) 638-49-25.

W tym przypadku pomyślną realizację zgłoszenia zawdzięczamy panom Bartłomiejowi Olejnikowi i Robertowi Mordzakowi z wydziału utrzymania. Czas realizacji: ok. 14 dni.
Dziękuję za zgłoszenie Adamowi Pietowskiemu, Krystynie Rozensztrauch i Panu, którego nazwiska nie było dane mi poznać.

wtorek, 23 sierpnia 2011

Przebudowa ul. Łagiewnickiej a transport rowerowy

W związku z zapytaniami o obecność dróg rowerowych w projekcie rozbudowy układu drogowo-torowego w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wyjaśniam, iż takowe nie zostały przewidziane. Projekt przygotowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi, pochodzący z listopada 2009 r. zakłada utworzenie na ul. Łagiewnickiej czterech pasów ruchu. Z tym że w związku z organizacją zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych i poprowadzeniem komunikacji publicznej w osi jezdni, na wysokości tychże przystanków pasy wewnętrzne będą zarezerwowane wyłącznie dla tej komunikacji. Jest to rozwiązanie podobne do zastosowanych na ul. Piotrkowskiej między ul. Żwirki a ul. Sieradzką czy na ul. Narutowicza między pl. Dąbrowskiego a ul. Kopcińskiego. Z tą różnicą że na Łagiewnickiej będzie można wjeżdżać na lewy pas na odcinkach między przystankami.
Według „Koncepcji dróg rowerowych na lata 2008-2020”, która znalazła się w uchwalonym w ubiegłym roku "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi", na ul. Łagiewnickiej nie przewidziano dróg rowerowych.
Oczywiście na fali zmiany podejścia do zagadnień transportu, można by się pokusić o ich dodanie, gdyby nie fakt że realizowany będzie projekt zatwierdzony przed półtora roku, a dodawanie pasów ruchu dla rowerów wiązałaby się ze zmianą szerokości nie tylko pozostałych pasów ruchu, ale najprawdopodobniej i szerokości całej jezdni.

piątek, 19 sierpnia 2011

Rowery w założeniach do projektu przebudowy ul. Piotrkowskiej

17 sierpnia na stronie zamówień publicznych ZDiT pojawiła się informacja o przetargu na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Pl. Wolności – Al. Piłsudskiego/Al. Mickiewicza”. Oto w jaki sposób w specyfikacji zostały ujęte elementy infrastruktury rowerowej:
 • pas jezdny szerokości 6 m w osi ulicy o dopuszczonym ograniczonym ruchu kołowym połączonym z ruchem rowerowym (bez separacji ruchu kołowego i rowerowego),
 • nawierzchnia w pasie drogowym z jednorodnego materiału (naturalny kamień – płyty granitowe i porfirowe, bez frezu, o możliwie jak najmniejszej spoinie) z podziałem na strefy: chodników oraz jezdni i wyrównawczych pasów przyelewacyjnych,
 • stojaki rowerowe zgodnie z poniższym opisem
wymiary
- wysokość 750-850 mm,
- szerokość 350-500 mm,
średnica rury min. 50 mm,
sposób przytwierdzenia stojaka rowerowego zgodny z treścią Załącznika do
Zarządzenia Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r.
„Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi”,

 • parkingi rowerowe (tj. zgrupowania 2 stojaków z zachowaniem między nimi odległości 120 cm), powinny być rozmieszczone z dużą częstotliwością, po obu stronach ulicy; dużą częstotliwość ma zapewnić ich zaprojektowanie w granicach działek posesji [? - W.K.] oraz usytuowanie naprzemienne przy złożeniu, że po każdej ze stron ulicy odległość między parkingami będzie wynosić ok. 42 m (lokalizacja stojaków „co dwie posesje”).
W tym temacie:
Remont Piotrkowskiej w trakcie EURO 2012, Matylda Witkowska, "Dziennik Łódzki" 23 września 2011 r.

czwartek, 18 sierpnia 2011

Przejazdy dla rowerzystów do zaprojektowania

Tytułem uzupełnienia pierwszego wpisu i w odpowiedzi na pojawiające się na Facebooku komentarze: poniższy zestaw został w dniu 17 sierpnia przekazany z Wydziału Przygotowania Inwestycji do Wydziału Zamówień Publicznych ZDiT. Założenia są takie, że dokumentacja projektowa ma być przygotowana do 30 listopada. Ale po drodze jeszcze co najmniej parę przeszkód. Oby udało się je zręcznie pokonać.
Przy okazji przygotowywania tej informacji zauważyłem jeden brak. Mam nadzieję, że będzie można go jeszcze uzupełnić.

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów - dane za pierwsze półrocze

Dzięki pośrednictwu Zarządu Dróg i Transportu wszedłem w posiadanie wyciągu z policyjnych statystyk dotyczących zdarzeń w pierwszym półroczu bieżacego roku. Na wstępie muszę podkreślić rozróżnienie (zgodnie z terminologią Zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych) na:
 • wypadek drogowy - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach...; choć brzmi to śmiertelnie groźnie, chodzi o wszystkie te zdarzenia, w których ucierpiały osoby;
 • kolizję drogową - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne.
Liczba wypadków z udziałem rowerzystów na terenie Łodzi od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.: 111. W wypadkach tych zginęła 1 osoba (piesza, potrącona przez samochód, który również potrącił rowerzystę), odnotowano 115 rannych. Liczba kolizji: 54. Zatem w sumie 165 zdarzeń z udziałem rowerzystów, z czego 54 (33%) z winy rowerzysty.

Oto zestawienie tegorocznych statystyk z dostępnymi danymi za pierwsze półrocza czterech wcześniejszych lat (źródło):
 • 1. półrocze 2007 r. - 110 zdarzeń (w 40% sprawcami rowerzyści), 72 osoby ranne, 1 zginęła na miejscu,
 • 1. półrocze 2008 r. - 123 zdarzenia (w 28% sprawcami rowerzyści), 88 osób rannych, 1 umarła w ciągu 30 dni po wypadku,
 • 1. półrocze 2009 r. - 112 zdarzeń (w 28% sprawcami rowerzyści), 80 osób rannych,
 • 1. półrocze 2010 r. - 100 zdarzeń (w 33% sprawcami rowerzyści), 64 osoby ranne,
 • 1. półrocze 2011 r. - 165 zdarzeń (w 33% sprawcami rowerzyści), 115 osób rannych.
Nastąpił zatem wyraźny wzrost liczby zdarzeń (o 65%) i liczby osób, które ucierpiały w wypadkach z udziałem rowerzystów (prawie o 80%). Należy jednak być ostrożnym w interpretowaniu danych, gdyż do takiego wzrostu mogło się przyczynić wiele zjawisk (w kolejności alfabetycznej):
 • niedostateczne rozpropagowanie prorowerowych zmian w Prawie o ruchu drogowym i tym samym ich nieprzyswojenie przez uczestników ruchu,
 • wzrost liczby osób poruszających się na rowerach,
 • wzrost liczby poruszających się samochodów.
Przeciwnikom zmian w Prawie o ruchu drogowym łatwo o upatrywanie powodu wzrostu liczby wypadków przede wszystkim w tych zmianach. Tymczasem odnotowano pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Polsce, nie tylko w odniesieniu do rowerzystów (źródło: pierwsza prezentacja):
 • zabitych +17,5%,
 • zabitych pieszych +32,1%.

Nowy przejazd dla rowerzystów

Na zlecenie Wydziału Inżynierii Ruchu ZDiT, po moim zgłoszeniu, oznakowano przejazd dla rowerzystów, którego do tej pory brakowało:
Chodzi o przecięcie ul. Warszawskiej przez drogę rowerową biegnącą wzdłuż ul. Wycieczkowej:
Zapewne nawet nie zauważaliście dotychczas braku przejazdu, ale obecnie sytuacja jest bardziej czytelna, a przez to bezpieczna: można legalnie przejeżdżać przez ul. Warszawską. Pozostaje jeszcze zdjąć znaki "koniec drogi dla rowerów".

Nadal brakuje przejazdów rowerowych bez sygnalizacji w dziesięciu miejscach przecięcia dróg rowerowych z jezdniami ulic:

1) ul. Łagiewnicka, przez ul. Warszawską - zgłoszone do opracowania dokumentacji projektowej, gdyż według wydziału inżynierii ruchu potrzebna jest przebudowa;
2-3) ul. Lodowa, przez ul. Dąbrowskiego i z jednej na drugą stronę ul. Lodowej - zgłoszone do opracowania dokumentacji projektowej;
4) ul. Drewnowska, na wysokości nr. 110 - do opracowania dokumentacji projektowej zgłoszono przebieg drogi rowerowej po północnej stronie ulicy, w związku z czym potrzeba przejeżdżania w tym miejscu na drugą stronę ulegnie zmniejszeniu;
5-9) ul. Rokicińska, przez dojazd do posesji nr 154-160, północny zjazd z i wjazd na ul. Wałową, przez ul. Maszynową, przedłużenie ul. Puszkina i ul. Transmisyjną - co do czterech pierwszych, wydział inżynierii ruchu uchyla się od wytyczania w związku z perspektywą wybudowania drogi rowerowej po południowej stronie ul. Rokicińskiej (właśnie powstaje jej projekt) i planowaną likwidacją drogi po północnej stronie; co do przejazdu przez ul. Transmisyjną miejsce to zostało zgłoszone do opracowania dokumentacji projektowej;
10) ul. Pomorska, wjazd/wyjazd z Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego - zgłoszone do ZDiT w celu oznakowania.

P.S. Znaki poziome "rower" pojawiły się po raz pierwszy na drodze rowerowej wzdłuż ul. Wycieczkowej, conajmniej od ul. Strykowskiej do ul. Warszawskiej właśnie.