poniedziałek, 17 grudnia 2012

Relacje z placu budowy: Srebrzyńska

Brakujący fragment drogi rowerowej pomiędzy ulicą Jarzynową a ulicą Biegunową. Ułatwi komunikację rowerową między północnym Zdrowiem i Cyganką a węzłem przy wiadukcie kolejowym nad ulicami Konstantynowską i Legionów. Ponadto wykonano łącznik między odcinkami ulicy Jarzynowej wpisujący się w jeden z ciągów komunikacyjnych między Retkinią a Bałutami. Roboty powinny zostać zakończone do czwartku.
Dotychczasowe zakończenie drogi dla rowerów przy ulicy Jarzynowej i  połączenie z odnogą w kierunku północnego odcinka tej ulicy
Wybudowana kontynuacja drogi rowerowej w kierunku ulicy Biegunowej
Wjazd na łącznik z północnego odcinka ulicy Jarzynowej
Na wcześniej oddanej drodze rowerowej w ulicy Biegunowej zabezpieczono zwężenie przed mostem na Bałutce montując bariery i uzupełniono zniszczone wcześniej oznakowanie
Na przecięciu z ulicą Krakowską i zakończeniu całego ciągu poczyniono już przygotowania pod wyznaczenie przejazdu dla rowerzystów - przesunięto słupek sygnalizatora tak, aby móc zmieścić przejazd obok (po południowej stronie) przejścia dla pieszych

wtorek, 4 grudnia 2012

Wyjaśnienie w sprawie przejazdu pod torami kolejowymi ulicami Legionów i Konstantynowską


W odpowiedzi na artykuł zamieszczony na "Rowerowej Łodzi"  pt. "Niegospodarność ZDiT czy łamanie miejscowego?".

Zakres trwającego remontu odcinka ulic Legionów i Konstantynowskiej pod wiaduktem kolejowym obejmował również wymianę płyt chodnikowych na kostkę betonową. Na tym odcinku nie ma drogi dla rowerów, jednak po chodniku o szerokości 5 metrów odbywa się intensywna komunikacja rowerowa. Jest to bowiem fragment jednego z dojazdów z kierunku Retkini, Karolewa, Zdrowia i Złotna do centrum miasta. Według ubiegłorocznych pomiarów ruchu, co najmniej 84% rowerzystów przedostających się tędy przez linię kolejową korzysta z chodnika a nie z jezdni, co oznacza ruch na poziomie 140-170 rowerów w ciągu dwóch godzin popołudniowego szczytu komunikacyjnego.Mając na uwadze bezpieczeństwo rowerzystów, przy okazji remontu na wydzielonej części chodnika zostanie położona kostka w kolorze czerwonym, innym niż kolor kostki położonej na części przeznaczonej dla pieszych. Do tego celu zostanie użyta specjalnie zamówiona i sprowadzona przez wykonawcę kostka niefazowana. Na odnowionym chodniku długości około 260 metrów będzie odbywał się ruch rowerowy, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Przygotowując remont chodnika wzięto również pod uwagę utworzenie na jego części drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej, zgodnie z obowiązującymi "Wytycznymi do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi", co faktycznie byłoby przekroczeniem zakresu remontu. Okazało się to jednak trudne z przyczyn technicznych. Zakres remontu nie obejmuje utworzenia podbudowy pod taką drogę rowerową. Istnieje ryzyko, że obecna konstrukcja chodnika zarwałaby się pod ciężkim rozściełaczem, zwłaszcza w rejonie istniejących studni. Rozściełacz nie mógłby podjechać zbyt blisko tunelu, nie mówiąc już o wjeżdżaniu do tunelu. Aby maszyna mogła wjechać na trasę drogi rowerowej konieczne byłoby zdemontowanie na czas wykonywanych prac sygnalizatorów przy alei Włókniarzy i alei Unii Lubelskiej. Te trudności zdecydowały o rezygnacji z budowy asfaltowej drogi rowerowej.

Jednocześnie opracowywany projekt budowlany o wartości 11 200 złotych, zostanie wykorzystany do utworzenia w przyszłości brakujących przejazdów dla rowerzystów przez aleję Unii Lubelskiej i ulicę Konstantynowską. Obecnie realizowany remont chodnika nie jest pokrywany ze środków przeznaczonych na budowę układu dróg rowerowych na terenie miasta. Chodnik zostanie odnowiony i udostępniony dla rowerzystów już teraz, przy okazji remontu odcinka ulicy, bez angażowania środków z budżetu rowerowego.