poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Nowa droga rowerowa w ulicy Rudzkiej - usprawnienia sygnalizacji - majówka w Łodzi na rowerze


Dzisiaj nastąpił oficjalny odbiór przebudowanej ulicy Rudzkiej wraz z odcinkiem drogi rowerowej od ulicy Farnej do ulicy Skrajnej. Tym samym możemy mówić o udostępnieniu do ruchu nowej drogi rowerowej długości ponad 1,6 km.

Po wielokrotnych prośbach i paru wnioskach z mojej strony, zostały wreszcie naprawione programy sygnalizacji w dwóch newralgicznych miejscach: na przejeździe wzdłuż ulic Legionów-Zielonej, a w poprzek alei Włókniarzy (południowa strona skrzyżowania) oraz na przejeździe wzdłuż alei Bandurskiego-Mickiewicza, a w poprzek alei Jana Pawła II. W tym pierwszym przypadku zmiana polega na wydłużeniu zielonego sygnału. Dotychczas sygnał tam gasł bardzo szybko (niewielu udawało się w tym czasie przejechać obie jezdnie alei Włókniarzy), po to by dać włączyć się ponownie (po naciśnięciu przycisku na środkowym pasie rozdziału) jeszcze w tym samym cyklu. Powód, dla którego tak funkcjonowała sygnalizacja, był na tyle niezrozumiały dla użytkowników, że wielu nie czekało karnie na ponowne włączenie zielonego sygnału, ale kontynuowało przejazd w jednym ciągu. Obecnie zielone światło na przejeździe jest podtrzymywane aż do końca fazy dla równoległych kierunków na jezdni.

W drugim miejscu dotychczas zdarzało się tak, że zielony sygnał na jezdni alei Bandurskiego włączał się szybciej niż na równoległym przejeździe dla rowerzystów. Skutkowało to niebezpiecznymi sytuacjami, kiedy kierowcy - widząc chwilę wcześniej oczekujących rowerzystów i czerwony sygnał na przejeździe - skręcali na dużej prędkości w prawo w momencie ruszania rowerzysty. Teraz sytuacja została naprawiona o tyle, że rowerzysta dostaje zielony sygnał nie później niż kierowcy na jezdni.

Od piątku na stronie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa można zapoznać się z zestawieniem terenów zielonych dostępnych dla różnych form rekreacji rowerowej. Oferta została opracowana z myślą o osobach, które spędzają majówkę w Łodzi. Nie pozostaje nic innego, jak zaprosić to przetestowania naszych dróg rowerowych, szlaków, ścieżek, tras i torów.

czwartek, 19 kwietnia 2012

Relacje z placu budowy - ulica Rudzka (III)

Wykonawca przebudowy ul. Rudzkiej (firma "Skanska") przystąpił do niwelowania uskoków powstałych na przecięciach drogi rowerowej z jezdnią (chodzi o uwydatnione krawężniki). Tym samym zostaną usunięte ostatnie usterki, które dostrzegłem w trakcie wizytacji. Korekta dochodzi do skutku dzięki skutecznemu pośrednictwu pracowników Wydziału Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg i Transportu, pani Czesławy Zych i pana Sylwestra Bruziego.

czwartek, 5 kwietnia 2012

Ruch rowerowy przy liczniku na al. Mickiewicza w marcu

Przedstawiam kolejne zestawienie danych miesięcznych zbieranych przez licznik zamontowany przy drodze rowerowej na al. Mickiewicza, przy ul. Piotrkowskiej. Dane te odnoszą się do średniej liczby rowerów zliczonych w ciągu doby i przebiegu ruchu w ciągu doby. Wartości średnie i wykresy powstały po wyczyszczeniu danych z wartości godzinnych niewiarygodnych, spowodowanych przez sztuczne nabijanie wyniku i anomalii spowodowanych dojazdami i powrotami z Łódzkiej Masy Krytycznej (usunięto ze średnich godzinnych; w wykresie sum dobowych pozostawiono).

Ruch rowerowy przy liczniku w marcu
Po wyeliminowaniu ośmiu dni, w które zdarzały się przypadki fałszowania wyniku, otrzymujemy wykres jak powyżej. Co ciekawe, w tym miesiącu trafił się anormalny weekend 17-18 marca z piękną pogodą, kiedy pod licznikiem przejechało bardzo dużo osób (trzecia i piąta suma dobowa w miesiącu). Widać też wpływ dni chłodnych i niepogodnych: poniedziałek 11 marca (z temperaturą 8 stopni C i opadami deszczu), wtorek 19 marca (ochłodzenie z 18 stopni w poniedziałek do 11 stopni C we wtorek), czwartek 29 i piątek 30 marca (ochłodzenie z 18 stopni w środę do 12 stopni w czwartek i 9 stopni Celsjusza w piątek oraz opady deszczu w obydwa dni). Wyraźnie się jednak uwidacznia moment wzrostu ruchu począwszy od 15 marca.

Średnia dobowa dla obu kierunków: 824 rowery (wzrost o 316% w stosunku do lutego: 198)

- dla jadących w kierunku wschodnim: 432 rowery (wzrost o 307% w stosunku do lutego: 106)
- dla jadących w kierunku zachodnim: 392 rowery (wzrost o 326% w stosunku do lutego: 92)

Jak widać, potwierdza się ogólna prawidłowość, że więcej rowerzystów przejeżdża przez ten punkt w ciągu doby w kierunku do Piotrkowskiej, niż w kierunku do Retkini. Nie ma prostej symetrii jeżeli chodzi o ruch na tym odcinku drogi rowerowej.

Średnia dla dwóch godzin porannych (7.00-9.00) w marcu: 87 rowerów
-w lipcu, październiku (na podstawie pomiarów przeprowadzonych w trzy dni): 235 rowerów
Średnia dla dwóch godzin popołudniowych (15.00-17.00) w marcu: 167 rowerów
Ruch w ciągu tych samych godzin 8 lipca: 189 rowerów
-12 lipca: 416 rowerów
-4 października: 324 rowery

Przy założeniu, że przebieg ruchu w ciągu doby jest podobny, a wartości dla poszczególnych godzin - proporcjonalne, można ocenić iż poranny ruch rowerowy w marcu stanowi 37% ruchu w "sezonie", natomiast ruch popołudniowy to od 40 do 88% ruchu z lipca-października.
Przy analizie przebiegu dobowego potwierdza się występowanie dwóch szczytów: porannego między godziną 7 a 9 i popołuniowego z wybitną kulminacją między 16 a 17. W miesiącach zimowych (styczeń-luty) ta kulminacja nie była tak wyraźna. Można się domyślać, że kulminacja ta wynika z nałożenia się powrotów z pracy na w ogóle większą aktywność związaną z podróżami "na miasto" (spotkania, załatwianie sprawunków itp.), co potwierdza przewaga przemieszczeń w kierunku na zachód.

Co ciekawe, w marcu kierunek "słabszy", z centrum na Retkinię przeważał w szczycie porannym (między 7 a 9), a następnie między 20 a 21 i 22 a 23.

środa, 4 kwietnia 2012

Zasady pracy sygnalizacji świetlnej z wideodetekcją

Ze sporym poślizgiem czasowym, przekazuję do wiadomości publicznej informacje, jakie uzyskałem podczas spotkania z panem Romanem Balcerem z firmy ZIR-Systemy Sterowania Ruchem, przedstawicielem wykonawcy wideodetekcji na naszych drogach rowerowych. Informacje te są pomocne do prawidłowej interpretacji pracy wideodetekcji i sygnalizacji świetlnej oraz do zgłaszania uwag i propozycji mających na celu ulepszenie tej pracy.
 1. Pola detekcji obejmują tylko połowę szerokości drogi rowerowej, mimo że wideodetektory rozpoznają kierunki jazdy. Nie byłoby więc prawdopodobieństwa aktywacji sygnalizacji przez rower zjeżdżający ze skrzyżowania. Ustawienie to wzięło się z potrzeby wyeliminowania wzbudzania przez pieszych, którzy skracali sobie drogę ścinając dojście przez drogą rowerową. Niemniej, potrzeba takiego ustawienia występuje tylko tam, gdzie w bliskiej odległości mamy poprzeczny chodnik i przejście dla pieszych. Będę domagał się ustawienia pola detekcji na szerokość całej drogi rowerowej wszędzie tam, gdzie droga najazdu i dojścia do przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych jest długa i prosta, a więc występuje nieznaczne ryzyko aktywacji wideodetekcji przez pieszych pojawiających się na drugiej (nie objętej obecnie polem detekcji) połowie drogi rowerowej.
 2. Sygnał sterownika (i podświetlenie na przycisku) pojawia się z opóźnieniem 2-3 s. Podobno zostało to wprowadzone na wniosek policji. Jest to kolejne działanie, które niweczy korzyści z montażu wideodetektorów. Podobnie jak w poprzedniej sprawie, będę domagała się usunięcia tego opóźnienia
 3. Detekcja działa w ten sposób, że wykrycie roweru jest sygnalizowane włączeniem czerwonej diody w wideodetektorze na górze (świeci się tak długo, jak długo porusza się rowerzysta) i podświetleniem przycisku. Przycisk nie musi być podświetlony przez cały czas oczekiwania, aby rowerzysta otrzymał zielony sygnał w odpowiedniej fazie cyklu - podświetlenie może wyłączyć się po 2 sekundach (np. w trybie awaryjnym, po dotknięciu przycisku przy niewykryciu przez wideodetektor).
 4. Użytkownicy dróg rowerowych proszeni są o wyrażenie opinii, czy zastosowane trzy-cztery zasady programowania sygnalizacji na przejazdach dla rowerzystów są odpowiednie i ewentualnie którą zasadę preferują. Jako przykłady zastosowania różnych zasad zostały przedstawione skrzyżowania:
  • al. Mickiewicza z ul. Żeromskiego - rower otrzymuje zielony sygnał dopiero wtedy, gdy można włączyć go jednocześnie na obu przejazdach przez jezdnie,
  • ul. Karolewskiej z al. Włókniarzy - zielony sygnał jest włączany na przejeździe przez jedną jezdnię, niezależnie od możliwości lub niemożliwości jednoczesnego włączenia na przejeździe przez drugą jezdnię,
  • rondo Inwalidów - rozległe skrzyżowanie z przejazdami dla rowerzystów dookoła,
  • ul. Rokicińskiej z ul. Hetmańską (lub na odwrót).
  Czas na zgłoszenie uwag, które zostaną wprowadzone przez wykonawcę, mamy do 30 maja. Wszelkie uwagi dotyczące pracy sygnalizacji na przejazdach dla rowerzystów można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres rowery@uml.lodz.pl
 5. Obowiązuje zasada "raz", którą można przetłumaczyć jako "Ty musisz się zgłosić raz".
 6. Kolejną zasadą jest "krawężnik - krawężnik".

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Wybrano projektantów 45 odcinków dróg rowerowych

Dzisiaj na stronie Zarządu Dróg i Transportu pojawiła się informacja o wyborze projektantów, których oferty poznaliśmy przed czterema tygodniami.
W części pierwszej (przejazdy dla rowerzystów na czternastu skrzyżowaniach z sygnalizacją) najkorzystniejszą ofertę złożyła Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Gdańska.
W części drugiej (przejazdy dla rowerzystów w dziesięciu punktach bez sygnalizacji) najkorzystniejszą ofertę złożyła pracownia ko projekty Katarzyny Chojnackiej z Wrocławia.
W jedenastu częściach, tj. trzeciej (dziewięć krótkich, do 600 m długości każdy, odcinków dróg rowerowych), piątej (al. Rydza-Śmigłego od al. Piłsudskiego do ul. Broniewskiego), szóstej (ul. Pabianicka od al. Jana Pawła II do ul. Cieszyńskiej), siódmej (ul. Rzgowska i Graniczna, w trzech odcinkach), ósmej (ul. Zielona od al. Włókniarzy do pl. Hallera), dziewiątej (ul. Żeromskiego i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich), jedenastej (ul. Warszawska od ul. Łagiewnickiej do ul. Wałbrzyskiej), dwunastej (ul. Zgierska od ul. Biegańskiego do al. Sikorskiego), trzynastej (al. Mickiewicza od al. Włókniarzy do al. Kościuszki, po północnej stronie), czternastej (al. Bandurskiego, al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego, od ul. Krzemienieckiej do al. Rydza-Śmigłego - modernizacja istniejącej drogi) i piętnastej (ul. Okólna od granic miasta do ul. Łagiewnickiej) najkorzystniejsze oferty złożyła firma Polska Inżyniera sp. z o.o. z Warszawy.
W pozostałych dwóch częściach, tj. czwartej (ul. Aleksandrowska od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej) i dziesiątej (ul. Północnej, ul. Źródłowa i ul. Kopcińskiego, od ul. Franciszkańskiej do ul. Jaracza) najkorzystniejsze oferty złożyła pracownia KomProjekt s.c. z Makowa Mazowieckiego.
Jeżeli dojdzie do podpisania i terminowej realizacji (20 sierpnia dla części 1 i 2 oraz 30 października dla pozostałych trzynastu części) umów z wybranymi wykonawcami, koszt całkowity zamówienia wyniesie 1 132 892 złote.