poniedziałek, 21 listopada 2011

Relacje z placu budowy - "ścieżka rowerowa" na Górce Rogowskiej


1. Rysunek projektu "ścieżki rowerowej"

Użyłem cudzysłowu dlatego, że bardziej w tym przypadku chodzi o trasę rekreacyjną i zjazdową, niż ścieżkę rowerową w znaczeniu bliższym drodze dla rowerów. Tak jednak trasa została nazwana w projekcie. Tworzy ona pętlę długości 680 m, w trakcie pokonywania której będzie można podjechać pod wierzchołek Górki, położony na wysokości 274 m n.p.m., a następnie zjechać w pobliże punktu startu, położonego na wysokości ok. 249,5 m n.p.m. Faktyczna różnica wysokości na trasie wyniesie nieco ponad 23 m. "Ścieżka" będzie miała nawierzchnię z kruszywa naturalnego. Oprócz niej, w ramach zagospodarowania powstaną punkty widokowe na wierzchołku Górki, zabezpieczone barierkami i parking u jej podnóża (od strony ul. Łupkowej), a także zostaną postawione kosze na śmieci, ławki i znaki. Bezpośrednim inwestorem jest Leśnictwo Miejskie Łódź, a prace mają zostać zakończone do 20 grudnia.
2. Początek przyszłej trasy

3. Fragment podjazdu, 4. fragment zjazdu

Informacji na temat trasy udzielił Jarosław Białek, p.o. Dyrektora Leśnictwa Miejskiego Łódź. Fotografie z miejsca realizacji inwestycji pochodzą z 9 listopada.

Głos mieszkańców Śródmieścia-Wschodu się liczy

To już jutro! We wtorek 22 listopada, o godzinie 17, w siedzibie rady osiedla przy ul. Jaracza 42 rozpocznie się głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Śródmieścia-Wschodu mający skończone 16 lat. Spośród trzech propozycji przedstawionych w ramach akcji "Głos łodzian się liczy" zostanie wybrana jedna, która zostanie zrealizowana w przyszłym roku kosztem 36 tys. PLN. Wśród zgłoszonych projektów znalazła się koncepcja pt. "Rowerowa Rewolucja" obejmująca stworzenie drogi dla rowerów biegnącej ul. Rewolucji 1905 r. od ul. Sterlinga, przez pl. Pokoju, ul. Uniwersytecką do ronda Solidarności, autorstwa Piotra Stypułkowskiego. W związku z tym, że pomagałem panu Stypułkowskiego w weryfikacji możliwości realizacji tego projektu, postaram się jutro zaprezentować związane z tym korzyści oraz problemy. Serdecznie zapraszam, zwłaszcza zainteresowanych mieszkańców osiedla, którzy chcieliby poprzeć śmiały pomysł sprzyjający rozwojowi komunikacji rowerowej w tej części miasta.

piątek, 18 listopada 2011

W poniedziałek rozpoczyna się montaż elementów stalowych

Jutro (tj. w sobotę) powinny być w Łodzi, a od poniedziałku powinien rozpocząć się ich montaż: stojaki i separatory (słupki z łańcuchami). Stawianie rozpocznie się od następujących miejsc:
Stojaki retro (czarne; czerwone punkty na mapie): Piotrkowska, archikatedra (3 sztuki), Sienkiewicza 38, kościół Podwyższenia Św. Krzyża (3), Sienkiewicza 60, kościół Najświętszego Imienia Jezus (jezuici) (3), Skorupki 7 (3), pl. Wolności 1-2 (2), pl. Wolności 4/Legionów 2 (2), pl. Wolności 9 (2), pl. Wolności 10/11 (2).

+ stojaki z poprzedniej partii, przeniesione spod archikatedry i Skorupki 7: Piotrkowska 61 (1 sztuka) i Piotrkowska 82 (1).

Stojaki klasyczne (srebrne; żółte punkty na mapie): pl. Dąbrowskiego, Teatr Wielki (4 sztuki), pl. Dąbrowskiego 5, sądy (+2), Kamińskiego 12-14, "Żabka", cukiernia (1 i 1), Pomorska/Zacisze (2), Pomorska 88/90 (2), Pomorska 96 (2), Pomorska 115, poczta (2), Pomorska 115, sklepy (2), Północna 42, Poliklinika (+2 i 2), Roosevelta 4 (2), Roosevelta 9, GDDKiA o. Łódź (2), Roosevelta (+2), Sienkiewicza 28/30, Komenda Miejska Policji (2), Sienkiewicza 50, TBS (2), Sienkiewicza 67, hostel "Flamingo" (1), Sterlinga 13, szpital im. Rydygiera (2), Sterlinga 24, zespół szkół (4).

Separatory z łańcuchami (słabo widoczne, czerwone kreski na mapie): al. Mickiewicza pomiędzy Wólczańską a al. Kościuszki, obustronnie, al. Mickiewicza/al. Kościuszki, oddzielenie od chodnika, al. Piłsudskiego pomiędzy Piotrkowską a Sienkiewicza, oddzielenie od chodnika.

wtorek, 15 listopada 2011

Relacje z placu budowy - "Green Horizon"


Przed czterema tygodniami, 18 października odwiedziłem plac budowy biurowca "Green Horizon" przy rondzie Solidarności. Zainteresowałem się tą realizacją ze względu na jej koncepcję odwołującą się do haseł zrównoważonego rozwoju. Projektanci z Medusa Group stworzyli na zlecenie Skanska Property Poland obiekt, który będzie oferował wysokiej jakości środowisko pracy przy jednoczesnym respektowaniu zasady efektywności energetycznej i użyciu nowoczesnych, energooszczędnych technologii. Interesowało mnie, czy odwołania do ekologii ograniczają się jedynie do wnętrza budynku, czy też uwzględniono je planując obsługę komunikacyjną, pamiętając o udostępnieniu obiektu innym środkom transportu niż tylko samochód. Jak miłe było moje zaskoczenie, gdy się dowiedziałem, że w projekcie biurowca pomyślano o rowerzystach i to na skalę oraz w sposób do tej pory w Łodzi nie spotykany. Otóż łącznie w obiekcie ma być 97 miejsc parkingowych dla rowerów, z czego 30 na poziomie "-1" i 67 na poziomie "0". Poza 27 miejscami na poziomie terenu, pozostałe będą się znajdowały pod dachem. Oprócz tego, na parkingu podziemnym przewidziano pomieszczenia na prysznice i szatnie dla rowerzystów.

1. Rrzut poziomu "0" z zaznaczonymi na czerwono siedmioma miejscami, w których będą ustawione stojaki rowerowe, 2. fragment rzutu poziomu "-1" z szatniami i prysznicami

Na spotkaniu z przedstawicielką inwestora i projektantami podjęliśmy ustalenia dotyczące połączenia "Green Horizon" z siecią dróg rowerowych. Dlatego wysoki priorytet realizacyjny otrzymał projekt utworzenia drogi wzdłuż ulic Północnej i Źródłowej oraz po wschodniej stronie ulicy Kopcińskiego, od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Jaracza, wraz z połączeniem z ulicą Uniwerstecką po południowej stronie ronda Solidarności.

środa, 9 listopada 2011

Test sygnalizacji na rondzie Inwalidów

W ostatni piątek (4 listopada) sprawdzałem sprawność pokonywania przejazdów dla rowerzystów wokół ronda Inwalidów, najnowszej (i drugiej tegorocznej) łódzkiej inwestycji rowerowej. Jak widać na filmie, nie jest najlepiej. Cały objazd w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara trwał 6 min 49 s, z czego 3 min i 51 s (a więc ponad połowę czasu objazdu) spędziłem oczekując na zielone światło. Wiem, że na przejazdach powinny wkrótce pojawić się wideodetektory (nie będzie konieczności dotykania nie-przycisków na słupkach), ale chyba więcej można poprawić optymalizując program sygnalizacji.

wtorek, 8 listopada 2011

Relacje z placu budowy - ulica Rudzka

Podkład: http://maps.google.pl/
Droga powstaje na odcinku między ulicami Farną a Raduńską, z tym że będzie się kończyć przed tą drugą (na wysokości posesji nr 168). Jej zasadnicza część będzie biegła po wschodniej stronie ulicy Rudzkiej, ale droga będzie zaczynała się od przejazdu przez ulicę Farną po przeciwnej stronie Rudzkiej, następnie zostanie przeprowadzona przejazdem z zachodu na wschód. Droga liczy około 1,6 km, znajdą się na niej trzy przejazdy z sygnalizacją (Farna, Rudzka i Scaleniowa).

Fotografie pochodzą z wtorku 25 października. Ułożone są w kolejności i zrobione w kierunku jazdy od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Farną.

1. Początek/koniec przyszłej drogi rowerowej na wysokości nieruchomości przy ul. Rudzkiej 168, widoczne koryto drogi po prawej stronie ułożonego już chodnika, 2. obejście zatoki przystanku "Rudzka-Cienista", 3. przyszła droga w rejonie zakrętu przy ul. Rudzkiej 107

4. Odcinek od ul. Dolina Szwajcarska w kierunku ul. Popioły, 5. przyszła droga w rejonie ul. Rudzkiej 106/108, 6. przecięcie z ul. Popioły

7. Chodnik i przyszła droga rowerowa w rejonie ul. Rudzkiej 102, 8. przecięcie z ul. Scaleniową

9. Przyszłe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej z ul. Farną, 10. końcowy/początkowy fragment przyszłej drogi rowerowej w rejonie ul. Rudzkiej 65

wtorek, 1 listopada 2011

Przejezdność drogi rowerowej wzdłuż alei Palki

Przed godziną 7 droga była przejezdna po obu stronach, od ronda Solidarności do przejazdu po południowej stronie skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Dalej na północ nie sprawdzałem. W poniedziałek 31 października , po godzinie 16 zewnętrzne krawędzie obu jezdni na przeważającej długości zostały wygrodzone barierkami sygnowanymi "KMP Łódź". Parkowanie odbywa się na prawych pasach. Drogę rowerową trzeba dzielić z pieszymi, tj. osobami wysiadającymi, wsiadającymi do samochodów i zepchniętymi na drogę przez handlarzy. Wyminąłem się z jedną rowerzystką. Problematyczna sytuacja może wystąpić w kolejnych godzinach po zachodniej stronie al. Palki na południe od ul. Pankiewicza, na ul. Brzezińskiej oraz po wschodniej stronie ul. Strykowskiej w kierunku ul. Inflanckiej. Drogę rowerową wzdłuż ul. Telefonicznej z uwagi na jej szczątkowe oznakowanie sobie odpuściłem.