poniedziałek, 17 października 2011

Rozstrzygnięcia w dwóch przetargach (i znane oferty w trzecim)

Zapadły rozstrzygnięcia w przetargach:
  1. na dostawę sterowników sygnalizacji i wideodetektorów na przejazdy dla rowerzystów,
  2. na opracowanie dokumentacji projektowej 31 fragmentów i odcinków dróg rowerowych (22 przejazdy dla rowerzystów i 9 odcinków dróg rowerowych o sumarycznej długości około 2900 m).
W pierwszym wybrano jedyną ofertę, złożoną na obydwie części, przez Konsorcjum Lider z Bytomia w skład którego wchodzi Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i Spółka Spółka Jawna oraz Zakład Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i Spółka Spółka Jawna. Jeżeli przyjąć proporcjonalny koszt zakupu i montażu sterowników na przejazdach rowerowych (10 z 40 zamówionych sterowników), to z budżetu rowerowego zostanie przeznaczonych na realizację tego zamówienia 1 924 949 PLN.
W drugim przetargu wybrano ofertę Pracowni Projektowo-Badawczej ARTA z Krakowa, z zaproponowaną kwotą 98 400 PLN.
Uwzględniwszy 312 564 PLN zarezerowowanych na zapłatę za te projekty (bez odjęcia kar umownych za nieterminową realizację) i 885 tysięcy złotych przesuniętych uchwałą rady miejskiej z 14 września na realizację "Programu 100 kamienic", z zaplanowanych w "rowerowym budżecie" 4 milionów złotych pozostało 779 087 PLN, które są zarezerwowane na zamówienie 500 stojaków, 50 podpórek i 214 separatorów (słupków i barierosiedzisk).
P.S. Jest już informacja z dzisiejszego otwarcia ofert na ostatni z wymienionych przetargów. Zaproponowane ceny wahają się od 497 001,18 PLN do 642 431,66 PLN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz