środa, 26 października 2011

Nieudana próba wprowadzenia słowa "rowery" do przepisów transportu zbiorowego

Dzisiaj na sesji rady miejskiej miała być głosowana zmiana przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Jej intencją, jak przyznaje projektodawca, Bartosz Domaszewicz, było potwierdzenie możliwości przewozu rowerów środkami lokalnego transportu zbiorowego. Paragraf 13 obecnie obowiązujących przepisów brzmi następująco:

Pasażer może przewozić zwierzęta i rzeczy, z wyłączeniem wymienionych w § 12, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia w pojeździe, by nie utrudniały przejścia, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie powodowały zagrożenia dla innych podróżnych.

Owe wymienione w paragrafie 12 zwierzęta i rzeczy, których przewozić nie można to:
  1. zwierzęta niebezpieczne lub jadowite,
  2. przedmioty łatwopalne, cuchnące, radioaktywne, żrące, wybuchowe oraz inne materiały niebezpieczne (w tym butle gazowe),
  3. broń palna lub gazowa, z wyjątkiem uprawnionych do tego funkcjonariuszy w czasie pełnienia służby,
  4. przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ich ciała lub odzieży.
Właśnie powołując się ten ostatni ustęp paragrafu 12 pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przyjęli, że przewozić rowerów pojazdami komunikacji miejskiej nie wolno. Przełom nastąpił na ostatniej, wrześniowej masie krytycznej, podczas której wiceprezes MPK Radosław Podogrocki przychylnie odniósł się do możliwości przewozu i obiecał szkolenia pracowników w tym kierunku. Poprawka radnego Domaszewicza mogła być kolejnym krokiem, wyjaśniającym sytuację. Chodziło o proste umieszczenie słowa "rowery" w paragrafie 13, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń z paragrafu 12:

Pasażer może przewozić zwierzęta i rzeczy w tym rowery, z wyłączeniem wymienionych w § 12, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia w pojeździe, by nie utrudniały przejścia, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie powodowały zagrożenia dla innych podróżnych.

Ta prosta zmiana została skomplikowana przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej rady miejskiej:
  1. Pasażer może przewozić zwierzęta i rzeczy w tym rowery, z wyłączeniem wymienionych w § 12.
  2. Przewóz rowerów jest dopuszczony o ile istnieje możliwość technicznego umieszczenia ich w pojeździe w wyznaczonym miejscu.
  3. Przewożone zwierzęta oraz rzeczy nie mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz powodować zagrożenia dla innych podróżnych. Ponadto przewożone rzeczy nie mogą zasłaniać widoczności kierującemu pojazdem i nie mogą utrudniać przejścia.
Ponadto, w treści uchwały dodano kolejny paragraf brzmiący:

Wykonanie uchwały, w tym spowodowanie przygotowania przewoźników do dostosowania taboru komunikacji publicznej w zakresie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w terminie do dnia 31.05.2012 r., powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

Projekt uchwały zmieniony przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej zamiast wyjaśniać, zaciemniał obecną sytuację, dodając zapis o technicznych możliwościach umieszczenia rowerów w pojeździe, który również mógł być używany jako pretekst przez pracowników MPK. W trakcie głosowania na sesji rady miejskiej za zmianą pozytywnie zaopiniowaną przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej głosowali: Jerzy Balcerek, Elżbieta Bartczak, Paweł Bliźniuk, Iwona Boberska, Mariusz Bogacz, Joanna Budzińska, Grażyna Gumińska, Bożenna Jędrzeczak, Kazimierz Kluska, Elżbieta Królikowska-Kińska, Grzegorz Matuszak, Marek Michalik, Jan Mędrzak, Krzysztof Stasiak, Adam Wieczorek;
przeciw byli: Bartosz Domaszewicz, Marta Grzeszczyk, Tomasz Kacprzak, Andrzej Kaczorowski, Joanna Kopcińska, Karolina Kępka, Rafał Markwant, Urszula Niziołek-Janiak, Witold Rosset, Sebastian Tylman, Mateusz Walasek;
wstrzymali się od głosu: Jacek Borkowski, Piotr Bors, Bogusław Hubert, Ewa Majchrzak, Małgorzata Niewiadomska-Cudak, Władysław Skwarka, Tomasz Trela, Jarosław Tumiłowicz.

W związku z przyjęciem zmiany, projektodawca uchwały wycofał ją z porządku obrad i tym samym żadna zmiana przepisów nie nastąpiła. Nadal mamy sytuację, w której przewóz rowerów środkami lokalnego transportu zbiorowego nie jest zabroniony.

W związku z potrzebą monitorowania faktycznych warunków, zwracam się z prośbą o zgłaszanie sytuacji, kiedy motorniczy bądź kierowca nie zgodził się na przewóz roweru, z podaniem czasu, linii i najlepiej numeru służbowego oraz przesłaniem fotografii pokazującej stopień napełnienia pojazdu, na adres rowery@uml.lodz.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz