poniedziałek, 24 października 2011

Przejezdność dróg rowerowych w rejonie cmentarzy 1 listopada

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych kiedy to Polacy masowo wybierają się na groby bliskich, aby uczcić ich pamięć. Z racji nawyków komunikacyjnych wspartych rosnącą liczbą samochodów powoduje to znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie cmentarzy oraz niekorzystne zjawiska jak rozjeżdżanie wolnej przestrzeni wokół cmentarzy w poszukiwaniu miejsca postojowego. Kierowcy samorzutnie zajmują pod parkowanie również odcinki dróg rowerowych przebiegających w sąsiedztwie cmentarzy, np. na alei Palki, ulicy Lodowej czy Retkińskiej. Mając to w pamięci wystąpiłem do Zarządu Dróg i Transportu z pytaniem, czy przewiduje czasowe zmiany organizacji ruchu polegające na przeznaczeniu dróg rowerowych pod miejsca postojowe. Otrzymałem następującą odpowiedź:
Utwierdza ona w oczekiwaniu od służb porządkowych egzekwowania przez nie zakazu jazdy (i postoju) drogą rowerową innym pojazdem niż rower. Jednocześnie na Facebooku Wojciech Makowski (Rzecznik Niezmotoryzowanych) założył wydarzenie "Wszystkich Świętych - Świętym Krowom nie popuszczamy!" z dokładnym instruktażem, co należy zrobić w przypadku obserwacji niekorzystnych zachowań kierowców na drodze rowerowej. Akcja ta wywołała reakcje, iż chęć egzekwowania prawa w tym przypadku jest pieniactwem. Rozumiem przywiązanie do używania samochodu, oczekiwanie związanej z tym wygody i ograniczenie polegające na niedostrzeganiu alternatywy dla transportu samochodowego. Nie rozumiem jednak i nie godzę się na:
  • łamanie prawa ze szkodą dla innych użytkowników ulic,
  • przyzwolenie na to łamanie w imię wyboru mniejszego zła lub zrozumienia dla interesów użytkowników samochodów,
  • praktykowanie tego w sytuacji, kiedy cmentarze są obsługiwane przez liczne linie komunikacji zbiorowej, w tym linie specjalne, które - gdyby posiadały odpowiedni priorytet wobec ograniczenia ruchu samochodowego - byłyby w stanie zmniejszyć uciążliwości komunikacyjne tego dnia,
  • przyczyniania się do niszczenia nawierzchni dróg rowerowych i uszkadzania zieleni przydrożnej,
  • bierności i zgody wobec braku poszanowania dla reguł życia zbiorowego i braku empatii dla innych użytkowników ulic.
Wobec czego zachęcam do aktywnej postawy i współuczetniczenia w próbie zmiany złych nawyków drogowych.

1 komentarz:

  1. Możesz napisać coś więcej o tych sugestiach działań rowerzystów w w/w dniu? Nie każdy chce/może korzystać z fb

    OdpowiedzUsuń