piątek, 19 sierpnia 2011

Rowery w założeniach do projektu przebudowy ul. Piotrkowskiej

17 sierpnia na stronie zamówień publicznych ZDiT pojawiła się informacja o przetargu na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Pl. Wolności – Al. Piłsudskiego/Al. Mickiewicza”. Oto w jaki sposób w specyfikacji zostały ujęte elementy infrastruktury rowerowej:
  • pas jezdny szerokości 6 m w osi ulicy o dopuszczonym ograniczonym ruchu kołowym połączonym z ruchem rowerowym (bez separacji ruchu kołowego i rowerowego),
  • nawierzchnia w pasie drogowym z jednorodnego materiału (naturalny kamień – płyty granitowe i porfirowe, bez frezu, o możliwie jak najmniejszej spoinie) z podziałem na strefy: chodników oraz jezdni i wyrównawczych pasów przyelewacyjnych,
  • stojaki rowerowe zgodnie z poniższym opisem
wymiary
- wysokość 750-850 mm,
- szerokość 350-500 mm,
średnica rury min. 50 mm,
sposób przytwierdzenia stojaka rowerowego zgodny z treścią Załącznika do
Zarządzenia Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r.
„Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi”,

  • parkingi rowerowe (tj. zgrupowania 2 stojaków z zachowaniem między nimi odległości 120 cm), powinny być rozmieszczone z dużą częstotliwością, po obu stronach ulicy; dużą częstotliwość ma zapewnić ich zaprojektowanie w granicach działek posesji [? - W.K.] oraz usytuowanie naprzemienne przy złożeniu, że po każdej ze stron ulicy odległość między parkingami będzie wynosić ok. 42 m (lokalizacja stojaków „co dwie posesje”).
W tym temacie:
Remont Piotrkowskiej w trakcie EURO 2012, Matylda Witkowska, "Dziennik Łódzki" 23 września 2011 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz