wtorek, 23 sierpnia 2011

Przebudowa ul. Łagiewnickiej a transport rowerowy

W związku z zapytaniami o obecność dróg rowerowych w projekcie rozbudowy układu drogowo-torowego w ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wyjaśniam, iż takowe nie zostały przewidziane. Projekt przygotowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi, pochodzący z listopada 2009 r. zakłada utworzenie na ul. Łagiewnickiej czterech pasów ruchu. Z tym że w związku z organizacją zintegrowanych przystanków tramwajowo-autobusowych i poprowadzeniem komunikacji publicznej w osi jezdni, na wysokości tychże przystanków pasy wewnętrzne będą zarezerwowane wyłącznie dla tej komunikacji. Jest to rozwiązanie podobne do zastosowanych na ul. Piotrkowskiej między ul. Żwirki a ul. Sieradzką czy na ul. Narutowicza między pl. Dąbrowskiego a ul. Kopcińskiego. Z tą różnicą że na Łagiewnickiej będzie można wjeżdżać na lewy pas na odcinkach między przystankami.
Według „Koncepcji dróg rowerowych na lata 2008-2020”, która znalazła się w uchwalonym w ubiegłym roku "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi", na ul. Łagiewnickiej nie przewidziano dróg rowerowych.
Oczywiście na fali zmiany podejścia do zagadnień transportu, można by się pokusić o ich dodanie, gdyby nie fakt że realizowany będzie projekt zatwierdzony przed półtora roku, a dodawanie pasów ruchu dla rowerów wiązałaby się ze zmianą szerokości nie tylko pozostałych pasów ruchu, ale najprawdopodobniej i szerokości całej jezdni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz