czwartek, 8 grudnia 2011

Wyniki pomiarów natężenia ruchu rowerowego w 2011 roku

Otrzymałem upoważnienie, aby podać do wiadomości publicznej wyniki badań zleconych przez Zarząd Dróg i Transportu. Oto syntetyczna tabela prezentująca wyniki wszystkich pomiarów w punktach. Punkty są posortowane według średniej z sum dla obu dni (we wszystkich punktach prowadzono pomiar co najmniej w dwa dni - po jednym latem i wczesną jesienią). Dostępne dane są jeszcze dokładniejsze niż zaprezentowane w poniższej formie, bo przy prowadzeniu pomiaru uwzględniano również relacje, w jakich się poruszali rowerzyści. Dzięki temu można wysnuwać wnioski nie tylko co do skali ruchu w danych miejscach, ale również w określonych kierunkach. W tej chwili opracowuje cztery zbiorcze mapy (kartodiagramy) pomocne w zidentyfikowaniu potoków przemieszczeń na rowerach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz