poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Relacje z placu budowy: Piłsudskiego - Rokicińska

Według stanu na niedzielę 21 kwietnia.

Budowa przejazdu dla rowerzystów przez torowisko tramwajowe w ulicy Kopcińskiego. Na trasie budowanej drogi rowerowej podobny przejazd zostanie wykonany jeszcze przy ulicy Niciarnianej. W tym przypadku jest o tyle trudniej, że przejazd powstaje na rozjazdach torów. Całość nawierzchni ścieralnej ma zostać wykonana z asfaltobetonu, bez wstawek z kostki, co ograniczy szybkie niszczenie wywołane siłą nacisku kół tramwajów (jak na przykład na przecięciu drogi rowerowej biegnącej w alei Jana Pawła II - alei Włókniarzy z południowym torem w alei Mickiewicza)

Co ciekawe, na trasie jest już czynna sygnalizacja dla rowerzystów. Pomimo że - w przypadku skrzyżowania alei Piłsudskiego i ulicy Niciarnianej - droga rowerowa nie została jeszcze nawet wytyczona. Na fotografiach przejazdy przez drogę dojazdową do Centrum Handlowego "Tulipan" (przy planowanej Trasie Konstytucyjnej) oraz przez ulicę Niciarnianą
Osiągnięciem w przypadku realizacji tej drogi rowerowej, jest dostosowanie niwelety zjazdów publicznych (np. na stacje benzynowe) i indywidualnych do niwelety drogi rowerowej i chodnika oraz rezygnacja z krawężników poprzecznych w stosunku do osi drogi rowerowej, na połączeniu nawierzchni drogi rowerowej i zjazdu. Pierwszy efekt jest zyskiem dla rowerzystów ponad to, co jest zapisane w "Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi", drugi - zawdzięczamy otwartości wykonawcy, gdyż projektant mimo stanowiska zamawiającego uwzględnił w projekcie poprzeczne, zatopione krawężniki
Od wiaduktu kolejowego w kierunku ulicy Augustów rozpoczyna się (nieciągły) odcinek posiadający już wszystkie warstwy nawierzchni. Sądząc po unoszącym się jeszcze zapachu, najświeższa warstwa ścieralna była rozkładana na odcinku wysuniętym najdalej na wschód (do ulicy Augustów)

Mimo placu budowy (pustego w niedzielę), wiele osób korzysta z niewykończonej drogi. Niektóre z narażeniem się na upadek na torze przeszkód złożonym z odcinków o różnym stanie nawierzchni, usianym barierkami i wykopami. Wiem, że przy obecnym stanie drogi, przejazd na rowerze od ulicy Augustów do ulicy Kopcińskiego trwa 16 minut, do samego centrum czyli ulicy Piotrkowskiej - 22 i pół minuty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz