wtorek, 15 listopada 2011

Relacje z placu budowy - "Green Horizon"


Przed czterema tygodniami, 18 października odwiedziłem plac budowy biurowca "Green Horizon" przy rondzie Solidarności. Zainteresowałem się tą realizacją ze względu na jej koncepcję odwołującą się do haseł zrównoważonego rozwoju. Projektanci z Medusa Group stworzyli na zlecenie Skanska Property Poland obiekt, który będzie oferował wysokiej jakości środowisko pracy przy jednoczesnym respektowaniu zasady efektywności energetycznej i użyciu nowoczesnych, energooszczędnych technologii. Interesowało mnie, czy odwołania do ekologii ograniczają się jedynie do wnętrza budynku, czy też uwzględniono je planując obsługę komunikacyjną, pamiętając o udostępnieniu obiektu innym środkom transportu niż tylko samochód. Jak miłe było moje zaskoczenie, gdy się dowiedziałem, że w projekcie biurowca pomyślano o rowerzystach i to na skalę oraz w sposób do tej pory w Łodzi nie spotykany. Otóż łącznie w obiekcie ma być 97 miejsc parkingowych dla rowerów, z czego 30 na poziomie "-1" i 67 na poziomie "0". Poza 27 miejscami na poziomie terenu, pozostałe będą się znajdowały pod dachem. Oprócz tego, na parkingu podziemnym przewidziano pomieszczenia na prysznice i szatnie dla rowerzystów.

1. Rrzut poziomu "0" z zaznaczonymi na czerwono siedmioma miejscami, w których będą ustawione stojaki rowerowe, 2. fragment rzutu poziomu "-1" z szatniami i prysznicami

Na spotkaniu z przedstawicielką inwestora i projektantami podjęliśmy ustalenia dotyczące połączenia "Green Horizon" z siecią dróg rowerowych. Dlatego wysoki priorytet realizacyjny otrzymał projekt utworzenia drogi wzdłuż ulic Północnej i Źródłowej oraz po wschodniej stronie ulicy Kopcińskiego, od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Jaracza, wraz z połączeniem z ulicą Uniwerstecką po południowej stronie ronda Solidarności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz